Bel ons: +31633004840 Garyp
info@sytsmultiservice.nl

Privacy Policy

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.sytsmultiservice.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Syts Multi Serice kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan verstrekt. Kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM SYTS MULTI SERVICE GEGEVENS NODIG HEEFT

Syts Multi Service verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Syts Multi Service uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG SYTS MULTI SERVICE GEGEVENS BEWAART

Syts Multi Service bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Syts Multi Service verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sytsmultiservice.nl , Syts Multi Service zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Syts Multi Service neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Syts Multi Service maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Syts Multiservice verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Syts Multi Service op via , info@sytsmultiservice , sytsmultiservice.nl is een website van Syts Multi Service, Syts Multi Service is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres:
Westerein 8
9263 PD Garyp

Telefoon: 06-33004840

E-mailadres: info@sytsmultiservice.nl